YORUBA INDIGENOUS CHOIR MINISTRATION AT HOPE FOR THE NEEDY 2021 CRUSADE DAY 2 —21/11/2021

Yoruba Choir #HopeForTheNeedy2021

The Yoruba Choir ministration assured everyone that there is still hope to every hopeless situation.

No matter the situation you are faced with, in the Lord’s Chosen today there is hope.

Below is the lyrics of their song ministration.

IRETI NBE FUN ALAINI

(Highlife)

There is sure hope for the hopeless

There is sure hope for he that has faith

There is sure hope for all mankind Jesus the hope of the needy is in our midst.

Chorus: Ireti nbe f’eni taye to ro pin

Ireti n be feni to ba ni gbagbo

Ireti n be fun gbogbo eda alaaye

Jesu ireti alaini ti was larin wa.

SOLO 1: O ti sare ka, ‘tori o fe iranlowo

O gun Petele, o tun gori oke lo

Sibesibe oro re ko ni yanju oLoni,

loni, olorun ayanfe a ba o se

SOLO 2: ko tile ye o mo, ohun ti o tun le se

Sugbon o gbo ipe, pe ko wa si’jo ayanfe

B’o ti wa yii, oro re yio si dayo

Olorun ayanfe, yoo foyin saye re

SOLO 3: Akirisore,o ti wa legbe odo re

O see l’ana, yo see tuntun loni o

Mu okan re le,ko feti si oro re

Ise iyanu meriri yoo je ipin re

SOLO 4: Alfa,Omega,Alasepe igbagbo wa

Gbogbo oore -ofe lati tele titi dopin

Yoo sokale sori gbogbo wa

Lonille-ogo yoo je ti wa nikehin

Hallelujah

Jesu ireti alaini ti wa larin wa (2X)

Click on the link to watch the full ministration:

https://www.youtube.com/watch?v=1aTRxQFRzec

#HopeForTheNeedy2021#PstLazarusMuoka#LagosExperience

Leave a Reply

Your email address will not be published.